Varför varmförzinkat?

Skicka sidan Skriv ut PDF

Vi anser att stålprodukter för utomhusbruk skall ha ett bra rostskydd.

Därför varmförzinkar vi allt stål som grundbehandling. Bästa rostskyddet får vi när vi också
pulverlackar produkterna (pulverlack + varmförzinkning = duplex). Våra pollare, cykelställ
och övriga stålprodukter är alla varmförzinkade från början, med möjligheten att pulverlacka
som tillval.

Av nedstående tabeller framgår det med all tydlighet att varmförzinkning ger ett mycket
längre rostkydd än tex. elförzinkning.

Jämförelse mellan olika zinkmetoder
Jämför man zinkmetoderna ekonomiskt är initialkostnaderna (i relativa tal) ungefär följande:
Varmförzinkning 1,0, elförzinkning 0,90 och sprutförzinkning 1,5. Men det är mer riktigt att
även räkna in underhållskostnaderna i den ekonomiska jämförelsen eftersom dessa kan vara
synnerligen kostsamma. Livslängdskostnaden blir då följande (räknat på 40 års livslängd och
2 µm korrosion per år): Varmförzinkning 1,0, elförzinkning (endast dekorativ ytbehandling) -
och sprutförzinkning 1,5 - 3,0.

Tabellen nedan visar varför vi valt att använda varmförzinkning till våra produkter.


Varmförzinkning Elförzinkning Sprutförzinkning
Skikttjocklek 70 - 215 µm 3- 12 µm 1) 40 - 200 µm
Standard SS 3583 SS-ISO2081 SS 2972
Vidhäftning Legering med stålet Elektro-kemisk Mekanisk
Applicering Doppning i smält zink Elektrolytisk utfällning Sprutning av smält zink
Utseende Blank och/eller grå Blank Ljusmatt
Finish Bra Mycket bra Bra
Spridning vid applicering Jämn Ojämn 2) Ojämn 3)
Beläggning hålrum Ja Nej Nej
Korrosionsskydd
utomhus 4)
Mycket bra (25 - 75 år) Dåligt (1 - 6 år) Bra (10 - 50 år)
Kontroll av utförandet Lätt Lätt 5) Lätt 5)
Användningsområden Utomhus för lång livslängd Inomhus el. begränsad
tid utomhus
Utomhus
Livslängdskostnad Mycket låg Hög Låg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

1) Tjockare skikt kan påläggas men dessa blir då dyrare att utföra än varmförzinkning
2) Beroende av elektrodplacering
3) Beroende av sprutskötarens skicklighet
4) Lokala variationer kan förekomma
5) Kräver dock fler mätningar pga spridningen


Tabellen är ett utdrag från nordicgalvanizers.com

 


 

 

I nedanstående tabell har vi gjort en omskrivning av miljöklasserna enligt BSK-94 så att du får
ett bättre underlag för ditt ytbehandlingsval genom att visa vilka livslängder du erhåller med
varmförzinkning och varmförzinkning + målning (duplex).Miljöklass Beskrivning Val - Livslängd år
1 Inomhus i luft med växlande temperatur och fuktighet samt obetydliga halter luftföroreningar. Zinkkorrosionen är -mycket låg < 0,3 µm/år. Bostäder och väl ventilerade lokaler. Här är varmförzinkning onödigt utan det räcker med färg eller elförzinkning
2 Inomhus vid måttlig fuktpåverkan och måttliga halter luftföroreningar. Utomhus A, enligt SS 35 83 i inlandet i luft med låga halter luftföroreningar, tex i områden utan större tätort. Landsbygdsmiljö och inomhus i sämre ventilerade lokaler.
Zinkkorrosionen är max 0,5 µm/år
Varmförzinkning, klass Varmförzinkningens livslängd > 100 år. Även om varmförzinkningen håller onödigt länge är den ett billigt alternativ.
3 Utomhus i luft med förhöjda halter aggressiva luftföroreningar, t ex i större tätort eller industriområde. Över hav eller i närheten av kust, dock inte i saltvattenstänk. För stallinredningar och kylhus.
Zinkkorrosion ca 2 µm /år
Varmförzinkning, klass A, enligt SS 3583. Är zinkkorrosionen ca 2 µm per år kan klass B väljas och zinkskiktets livslängd är ca 60 år.
4A Inomhus vid ständigt mycket hög luftfuktighet eller ständig kondens. I salt- eller söt- vatten eller i jord. I oventilerade bergrum och gruvor. För detaljer och konstruktioner i jord (se nedan). Kondensvatten liksom mjuka vatten kan ge en mycket hög zinkavfrätning Duplex - dvs varmförzinkning klass A, SS 3583 + målning
Duplexskiktets livslängd 20 - 40 år.
4B Utomhus i svår industrimiljö med svavelföreningar. Zinkkorrosion ca 5 µm per år. OBS ! lokala avvikelser kan förekomma. Varmförzinkning klass B eller C enligt SS 3583. Zinkskiktets livslängd klass B = 20 - 25 år
klass C = 40 - 45 år
Duplexskikt på zinkklass B har en livslängd av 40 - 50 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Korrosionsvärdena i ovanstående miljöklasser bygger på att zink- och duplexskikt inte erhållit skador vid hantering och montering utan har "normalt" utseende med god vidhäftning mellan zink och färg.

 
  • Kontakta oss

  • Om Blidsbergs

Kontakta oss på följande vis:

Adress: Ulricehamnsvägen 27 - 523 76 Blidsberg
Tel:
0321-316 60
Email: info@blidsbergs.se
Hemsida:
www.blidsbergs.se
Facebook: Följ oss på facebook

Blidsbergs Mekaniska grundades redan 1946. I dagsläget är tillverkningen helt inriktad på egna produkter. Redan från starten 1946 tillverkades produkter för yttre miljö t.ex. cykelställ, mattpiskställ, cykelgarage mm. Detta är något som fortfarande hänger med, men som under senare år utvecklats i form och funktion med hjälp av industridesigners.

Varför välja varmförzinkade produkter?
Vi anser att stålprodukter för utomhusbruk skall ha ett bra rostskydd.

Därför varmförzinkar vi allt stål som grundbehandling.
Bästa rostskyddet får vi när vi också pulverlackar produkterna
(pulverlack + varmförzinkning = duplex).
Våra pollare, cykelställ och övriga stålprodukter är alla varmförzinkade från början,
med möjligheten att pulverlacka som tillval.

Läs mer om varmförzinkat