Monteringsanvisning plåthallar

Skicka sidan Skriv ut
Hallen levereras i flera stuvar. Vid avlastningen måste stuvarna delas där mellanläggen ligger. Vid lossningen används långgafflar med en minsta längd på 2,5 meter. Tillse att gafflarna når ända igenom innan du börjar lyfta.
Placera alla stuvarna i ordning så att monteringen underlättas. Under monteringen är det lättast att använda sig av en kranbil med bra räckvidd (minst 15 m)
Gör klart grunden innan monteringen påbörjas. Det är viktigt att grunden stämmer överens med de angivna måtten.
Kontrollera mått på grunden enligt grundplanen, samt att diagonalerna är lika. Märk upp de invändiga måtten med ett marksnöre:

Bredd:_________    Längd:_________
Markera ut var fästplattor och väggarnas innerkant kommer. Tänk på att fästplattan monteras på insidan av väggelementet.

Borra med Ø16 mm för M16 expanderbult.
En fästplatta håller två väggsektioner som bilden visar. Plattorna fästs med två bult (M12 x 30) i varje sektion och två expander (M16 x 100) och bult i grunden. Vid hörn och portöppningar används halvplattor.
Vänta med fästplattorna vid portar och hörn i gavel med port. Då alla taksektioner är på plats, justerar man in portöppningen med ett vattenpass. Därefter bultar man fast plattorna.
Monteringen börjar alltid i gavel utan port. Starta med ett hörn, långsida/gavel. Kontrollera numreringen innan du börjar lyfta.
Långsida och gavel monteras enligt bild. Långsidan går ut jämnt med gaveln.
Sätt dit alla bultarna (M10 x 25) innan du drar åt så kontrollerat att höjderna stämmer.
Kontrollera alltid att väggsektionerna är i samma höjd innan du drar åt bultarna. Det underlättar att lyfta den lägre med en kofot.
Om bägge gavlarna har port, tillse att båda hörnen är på plats innan avväxlaren monteras.
Under monteringens gång monteras takstolarna för att stabilisera väggarna.
Takstolarna har en vinkel som ligger på väggsektionernas överkant. Den anpassar höjden. Det enda du behöver göra är att se till så att takstolen ligger centrerat mellan de två väggsektionerna.
Takstolarna skruvas samman nedtill med en U-profil. I överkant (nock) skruvas ett plattjärn på bägge sidor.

Använd medlevererade staps 6,3 x 19 med borrspets.
Avväxlaren är den sista delen som monteras.
När samtliga väggar och takstolar är på plats är det dags att börja med taket. För att underlätta uppriktningen av hallen börjar du med alla fyra gaveltaken. De skruvas fast från gavelns utsida med Ø6,3 x 19, hylsa 8 mm, så som bilden visar. Takelementet monteras 10 mm nedanför nocklinjen.
I varje taksektion finns ett rikthål som ska passas in i takstolens överdel (se bild). Använd medlevererade styrpinnar. Taket skruvas samman med takstolen, fyra borrande skruv Ø5,5 x 19 i varje platta.
Taket ligger klart för att skruvas på takstolen. Från takets fästplåt ut till takstolens ytterkant ska måttet vara 55 mm.

Fäst taket med staps Ø5,5 x 19.
Taken ligger centrerade över väggskarven.
Takstolarna fästs upp på samma sätt som fästplattorna. Två bult i varje väggsektion. 4 st M12 x 30.

Se till att taklstolen inte lutar då den dras fast.
När gaveltaken är på plats monteras mellantaken ett på varje sidan, sektion för sektion.

Alla mellantak är lika.
Nu börjar beklädnadsarbetet. Rännor, taket, nockplåt, skarvplåt och andra tillbehör.
Montera portar och gångdörrar för att senare kunna dra alla fästplattor i botten. Nu ska hallen vara riktad och på plats.
Fönsterbleck och foder
På bild 1 visas i vilken ordning plåtarna ska monteras 1-5.

1. Lossa skruvarna till väggplåten och montera droppblecket. (Bild 2, plåt 1)

2. Montera fönsterblecket. (Plåt 2)

3-4. Sidofodren 3 och 4 är klippta till höger och vänster.

5. Sist monteras täckplåten över fönstret.